Mentaalivalmennus on mielen treenaamista!

Haluatko löytää uusia näkökulmia haasteisiisi ja rakentaa uusia toimintamalleja? 

Tarjoamani mentaalivalmennus eli mielenvalmennus on nopea ja tehokas keino oman parhaan itsensä löytämiseen, tavoitteiden selkeyttämiseen ja voimavarojen maksimoimiseen

 

Mentaalivalmennuksessa autan sinua löytämään uusia näkökulmia mahdollisiin haasteisiisi ja tarkastelemaan omaa toimintaasi objektiivisesti. Opastan ja tuen sinua näkemään nykytilanteesi tarkemmin ja selkeämmin. Mentaalivalmennus on keino löytää henkisiä voimavarojasi ja hyödyntää niitä elämän eri tilanteissa. Valmennus on tarkoitettu kaikille jotka haluavat menestyä työssä tai yksityiselämässä.

Ensimmäinen käynti/tutustumiskäynti 25 eur 60 min 

 

Hinta per käynti

60 min 70 eur

90 min 85 eur

Vastaanotto Helsingin keskustassa ja Helsingin Kannelmäessä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tapaaminen onnistuu halutessasi helposti myös etäyhteyden kautta !

Valmennus on mielen treenaamista ja harjoittamista

 

Valmennus tarjoaa käytännöllisiä työkaluja ja tehokkaita metodeja selventämään oman mielen vaikutuksia omaan kokonaisvaltíseen hyvinvointiin ja avaamaan mahdollisia mielen esteitä. Mielen harjoittaminen ja treenaaminen on oman toimintamme ja alitajuntamme tiedostamista ja sen tietoista kehittämistä eli ”mielen fitnessiä”. Valmennuksessa kehität ja harjoitat kykyäsi yhdistää kehon, mielen, järjen ja tunteen tavalla, joka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Luot ja valjastat sisäiset voimavarasi elääksesi omannäköistä ja tasapainoista elämää. Valmennus auttaa sinua toteuttamaan hyviä muutoksia elämässäsi sekä saavuttamaan määrittelemiäsi tavoitteita ja päämääriä.Valmennus sopii sinulle, joka haluat ottaa sisäisen vahvuutesi, täyden potentiaalisi ja kaikki voimavarasi käyttöösi.

 

Mistä valmennus koostuu

 

Ohjaan sinua keskustelun, vuorovaikutuksen ja erilaisten harjoitteiden

avulla rakentamaan itsellesi uusia, konkreettisia ja parempia ajatus-

ja toimintamalleja. Valmentajana minulla ei ole tarkoitus neuvoa,

vaan avustaa sinua pohtimaan tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja

vaihtoehtoja tilanteeseesi. Terapiaa valmennus ei ole, vaikka sillä voi

olla terapeuttinen vaikutus. Valmennuksen pohjana käytän NLP:tä,

ratkaisukeskeisyyttä, kognitiivisia käyttäytymistieteitä ja

tietoisuustaitojarjoitteita.Valmennuksen kohteena voi olla mikä

tahansa elämän osa-alue. Henkilökohtainen valmennus lähtee

aina sinun omista tarpeistasi ja tavoitteistasi.

 

Keskeisiä valmennusteemoja ja -aiheita voivat olla:
 

 • Elämänmuutos

 • Hyvinvointi

 • Itsetunnon, itsevarmuuden ja itseluottamuksen vahvistaminen

 • Ei-toivotun käyttäytymisen muuttaminen

 • Elämänhallinta ja itsensä johtaminen

 • Erilaiset pelot ja pelkotilat

 • Ahdistuneisuus

 • Masennus

 • Stressi

 • Urasuunnittelu

 • Tunnehallinta ja tunne-elämä

 • Hankalat ihmissuhteet, parisuhdevaikeudet

 • Esiintyminen ja esiintymisjännitys

 • Rajoittavien uskomusten muuttaminen

 • Jokin muu sinulle tärkeä asia

  

Mitä valmennus sinulle antaa

 • Opit ymmärtämään mielesi toimintaa ja miten voit itse vaikuttaa siihen

 • Opit paremmin tunnistamaan tunteitasi ja niiden vaikutusta toimintaasi ja suoritukseesi.

 • Saavutat tasapainoa ja levollisuutta - Kokonaisvaltainen hyvinvointisi lisääntyy

 • Löydät aidoimman itsesi

 • Saat konkreettisia työkaluja mielesi hallintaan ja johtamiseen

 • Opit keventämään stressiä sekä rentoutumaan

 • Löydät itsestäsi uusia voimavaroja ja vahvuuksia - Saat käyttämättömän potentiaalisi käyttöösi

 • Löydät askeleet haluamiisi tavoitteisiin ja päämääriin

 • Opit tunnistamaan ja muuttamaan rajoittavia uskomuksia ja pelkoja

 • Opit muuttamaan ei toivottuja toimintatapojasi

 • Opit tunnistamaan omia tarpeitasi ja ilmaisemaan niitä joustavasti

 • Lisäät vuorovaikutustaitojasi

© 2019 by Mielellesi,

© 2019 by Mielellesi,

Y-tunnus: 3009213-7

Design by Markkinointitoimisto Farkas Oy