top of page

Mielentaitojen valmennus on mielen treenaamista!

Haluatko löytää uusia näkökulmia haasteisiisi ja rakentaa uusia toimintamalleja? 

Mielentaitojen valmennus on  tehokas keino oman parhaan itsensä löytämiseen, tavoitteiden selkeyttämiseen ja voimavarojen maksimoimiseen

 

Mielentaitojen valmennuksessa autan sinua löytämään uusia näkökulmia mahdollisiin haasteisiisi ja tarkastelemaan omaa toimintaasi objektiivisesti. Opastan ja tuen sinua näkemään nykytilanteesi tarkemmin ja selkeämmin. Mielentaitojen valmennuson keino löytää henkisiä voimavarojasi ja hyödyntää niitä elämän eri tilanteissa. Valmennus on tarkoitettu kaikille jotka haluavat menestyä työssä tai yksityiselämässä.

Ensimmäinen käynti/tutustumiskäynti

60 € 

 

Jatkokäynnit hinta per käynti

80 € 45 min

Alennetut hinnat jatkokäynnit: opiskelija, eläkeläinen, työtön 60 € 45 min

Vastaanotto Espoon Tapiolassa.

Tapaaminen onnistuu halutessasi helposti myös etäyhteyden kautta!

Tiedustelut ja ajanavaraus: pia@mielellesi.fi

Valmennus on mielen treenaamista ja harjoittamista

 

Valmennus auttaa sinua toteuttamaan hyviä muutoksia elämässäsi sekä saavuttamaan määrittelemiäsi tavoitteita ja päämääriä. Valmennus sopii sinulle, joka haluat ottaa sisäisen vahvuutesi, täyden potentiaalisi ja kaikki voimavarasi käyttöösi.

Mistä valmennus koostuu

 

Ohjaan sinua keskustelun, vuorovaikutuksen ja erilaisten harjoitteiden avulla rakentamaan itsellesi uusia, konkreettisia ja parempia ajatus- ja toimintamalleja. Valmentajana minulla ei ole tarkoitus neuvoa, vaan avustaa sinua pohtimaan tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja tilanteeseesi. Terapiaa valmennus ei ole, vaikka sillä voi olla terapeuttinen vaikutus. 

 

Valmennuksen pohjana käytän NLP:tä, ratkaisukeskeisyyttä, kognitiivisia käyttäytymistieteitä ja tietoisuustaitoharjoitteita. Valmennuksen kohteena voi olla mikä tahansa elämän osa-alue. 

 

Keskeisiä valmennusteemoja ja -aiheita voivat olla:
 

 • Elämänmuutos

 • Itsetunnon, itsevarmuuden ja itseluottamuksen vahvistaminen

 • Elämänhallinta ja itsensä johtaminen

 • Erilaiset pelot ja pelkotilat

 • Stressi

 • Urasuunnittelu

 • Tunnehallinta ja tunne-elämä

 • Hankalat ihmissuhteet, parisuhdevaikeudet

 • Esiintyminen ja esiintymisjännitys

 • Rajoittavien uskomusten muuttaminen

 • Jokin muu sinulle tärkeä asia

  

Mitä valmennus sinulle antaa

 • Opit paremmin tunnistamaan tunteitasi ja niiden vaikutusta toimintaasi ja suoritukseesi.

 • Saavutat tasapainoa ja levollisuutta - Kokonaisvaltainen hyvinvointisi lisääntyy

 • Saat konkreettisia työkaluja mielesi hallintaan ja johtamiseen

 • Löydät itsestäsi uusia voimavaroja ja vahvuuksia - Saat käyttämättömän potentiaalisi käyttöösi

 • Löydät askeleet haluamiisi tavoitteisiin ja päämääriin

 • Opit tunnistamaan ja muuttamaan rajoittavia uskomuksia ja pelkoja

 • Opit muuttamaan ei toivottuja toimintatapojasi

 • Opit tunnistamaan omia tarpeitasi ja ilmaisemaan niitä joustavasti

 • Lisäät vuorovaikutustaitojasi

Tiedustelut ja ajanvaraus: pia@mielellesi.fi

Woman-with-scarf-at-the-beach
Löydät itsestäsi uusia voimavaroja ja vahvuuksia - Saat käyttämättömän potentiaalisi käyttöösi!
bottom of page