Hieman minusta

Pia Ekström

Yritykseni MIELELLESI on rakentunut lujasti ja vahvasti omien kokemusteni ja elämäni käännekohtien perustalle. Tieni mielen valmentajaksi, kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi, kouluttajaksi ja läsnäolo-ohjaajaksi on ollut koko elämän mittainen matka. 

Olen aina viihtynyt ja nauttinut ihmisten parissa toimimisesta. Aiemmin työskentelin lähes 30 vuotta esimies-, henkilöstöjohtaja- ja asiantuntijatehtävissä pankkisektorilla osallistuen myös monenlaisiin kehitysprojekteihin. Olen kouluttanut ja valmentanut esimiehiä johtamisen, tiimityön, työilmapiirin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä henkilöstöasioihin liittyvissä erilaisissa kysymyksissä ja haasteissa. Johtoryhmissä työskentely tuli vuosien varrella tutuksi. Esimiehenä ja henkilöstöjohtajana olen avustanut, kannustanut ja rohkaissut työntekijöitä henkilökohtaisen kehittymisen sekä oman potentiaalin esille saamiseen liittyvissä teemoissa. 

Mukaansatempaavasta ja mielenkiintoisesta työstäni huolimatta huomasin jossakin vaiheessa olevani ajoittain hyvinkin ahdistunut. Vauhti tuntui kovalta ja koin pitkälti suorittavani elämääni. Tuolloin havahduin vahvasti kokemukseen, etten oikein kunnolla edes tuntenut itseäni. En pohjimmiltani tiennyt kuka itse olin ja mihin oikein olin matkalla, tarpeistani puhumattakaan. Tuntui vahvasti siltä kuin olisin siihenastisen elämäni elänyt itseäni vierestä seuraten, en itsessäni. Koin myös, että minun oli vaikea rentoutua ja nauttia elämästä. Kiireessä olin useimmiten ohittanut itseni. Kaikesta suorittamisesta huolimatta minua kuitenkin kalvoi alati tunne ja epäilys, etten ehkä ollutkaan tehnyt riittävästi. Tunsin itseni jatkuvasti vajaaksi ja jollakin tavalla kelpaamattomaksi. Heräsin vahvaan tarpeeseen ja kaipuuseen kokea enemmän levollisuutta, mielenrauhaa ja tasapainoa. 

Suuri, voimakas tarve ja halu ymmärtää itseäni ja  toimintaani sysäsi minut ensimmäistä kertaa tosissani pohtimaan menneisyyteni vaikutuksia nykyelämässäni. Tilanne nosti uudessa valossa pintaan isoja henkilöhistoriaani liittyviä asioita. Aloin tuolloin ymmärtää, että minulle oli syntynyt merkittäviä, syviä traumoja ja tunnelukkoja lapsuudessani. Valtaosin ne olivat aiheutuneet yrittäjävanhempieni laiminlyönneistä ja ongelmista; työnarkomaniasta ja alkoholismista. Vanhempani pystyivät kyllä tarjoamaan puitteet tavaroiden ja asioiden hankkimiselle, matkustamiselle, harrastuksille - kaikelle ulkoiselle. Lapsen tarvitsemaa turvaa, tukea ja  hoivaa he eivät osanneet, eivätkä pystyneet omien haasteidensa takia antamaan. Tajusin vasta pitkällä nelissäkymmenissä, että olin kantanut koko siihenastisen elämäni ajan mukanani lapsuuden pelkoja ja surua. Ymmärsin myös miten paljon vihaa, ärtyneisyyttä ja kiukkua kannoin mukanani selvitäkseni sielun vammojeni kanssa. Huomasin olevani täynnä tunteita, joita en osannut käsitellä ja joita välttelin kaikin tavoin.

Pyrkiessäni ratkaisemaan omaa tilannettani kiinnostuin ja innostuin erilaisista itsensä kehittämiseen liittyvistä teemoista ja kysymyksistä. Intouduin tutkimaan henkistä hyvinvointia ja mielen moninaisuutta sekä potentiaalia monien tarjolla olleiden kurssien, luentojen ja kirjallisuuden kautta. Henkisen hyvinvoinnin vaalimisen ja mielentaitojen kehittämisen teemat ja ihmismielen moninainen maailma imaisivat minut mukaansa. Halusin kiihkeästi löytää erilaisia mielen huoltoon ja hoitoon liittyviä menetelmiä ja työkaluja. Eritoten halusin selvittää miten löytämäni työkalut ja menetelmät käytännössä toimivat. Uutta oppiakseni tieni johdatti minut NLP:n, tietoisuustaitojen ja kognitiivisen terapian metodeihin.

Pikkuhiljaa ymmärsin, että omaan itseeni tutustuminen avaa ovia paljon laajempaan ja runsaampaan elämän kuvaan. Koko elämäni alkoi muuttua, ulkoisesti ja sisäisesti. Aloin voimaan henkisesti paremmin. 

Omien kokemusteni innoittamana hakeuduin opiskelemaan kognitiivista terapiaa, josta valmistuin kognitiivisen lyhytterapeuttisen menetelmien terapeutiksi kesällä 2018. Valviran laillistaman mielenterveys- ja päihdehoitajaopintoni olin saanut päätökseen jo aiemmin keväällä 2018, jolloin aloin myös toimia ohjaajana avopuolen päihde- ja mielenterveyskuntoutus työssä.

Näiden edellä mainittujen opintojeni rinnalla kouluttauduin lisäksi Tietoisuustaitojen l. Mindfulness ohjaajaksi. NLP kouluttaja koulutuksen ( NLP Trainer ) sain myöskin päätökseen toukokuussa 2019.

Mielenkiintoni ihmisen kokonaisvaltaiseen henkiseen hyvinvointiin ja tasapainoon, jossa mielen ja kehon liitto ymmärretään erottamattomaksi sekä loputon uteliaisuuteni löytää tarvittavia ja sopivia työkaluja avaamaan mahdollisia solmuja ja esteitä roihuaa edelleen vahvana. Olen viime aikoina perehtynyt ja paneutunut skeematerapian oppeihin, jonka avulla erilaisia tunnelukkoja voidaan avata ja hoitaa.

Nyt olen siirtynyt siihen vaiheeseen, että haluan jakaa koulutuksissa ja kokemuksista oppimiani mielentaitojen työkaluja ja niihin liittyvää osaamistani sinulle. Haluan olla apunasi ja vierellä kulkijana mahdollisissa elämääsi liittyvissä erilaisissa pohdinnoissa, kysymyksissä ja haasteissa. Haluan matkata rinnallasi ja tukea sinua henkisen hyvinvoinnin vaalimisessa, itsetuntemuksen lisäämisessä, täyden potentiaalin löytämisessä ja ennen kaikkea elämään täyttä elämää

Curriculum vitae

Alk. 2019

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus,

Helsinki

Valm. 2020

Skeematerapian täydennyskoulutusohjelma,

Helsinki

Valm. 2019

NLP Trainer Programme (NLP Kouluttajakoulutus), ​Espoo

Valm. 2018

Kognitiivinen lyhytterapian opintokokonaisuus​, Integrum-Institute for CognitiveTherapies Finland

Valm. 2018

Tietoisuustaidot terapian ja itsehoidon apuvälineenä​ opintokokonaisuus, Integrum-Institute for Cognitive Therapies Finland

Valm. 2018

Mielenterveys- ja Päihdehoitajatutkinto ( Valvira)

 5 /2018 ​- 7/2019​ ohjaajana mielenterveys-/ päihdekuntoutujien asumisyksiköissä

Valm. 2008​

NLP Master Programme, ​

Helsinki

Valm. 2007

NLP Practioner programme, ​Helsinki

1986-2016 aiemmasta työhistoriastani:

Työskentelin lähes 30 vuotta pankkisektorilla mm. esimies-, henkilöstöjohtaja- ja asiantuntijatehtävissä. Olen kouluttanut ja valmentanut esimiehiä johtamisen, tiimityön, työilmapiirin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä henkilöstöasioihin liittyvissä erilaisissa kysymyksissä ja haasteissa. Esimiehenä ja henkilöstöjohtajana olen avustanut, kannustanut ja rohkaissut työntekijöitä henkilökohtaisen kehittymisen sekä oman potentiaalin esille saamiseen liittyvissä teemoissa. 

© 2019 by Mielellesi,

© 2019 by Mielellesi,

Y-tunnus: 3009213-7

Design by Markkinointitoimisto Farkas Oy