top of page

Psyykkinen hyvinvointi on menestystekijä

Psyykkinen hyvinvointi, mielenhyvinvointi ja positiivinen mielenterveys ovat mielenterveyden myönteistä ulottuvuutta kuvaavia synonyymeja.

 

Mielenterveyden hyvinvoinnilla tarkoitetaan mm. kokemusta omasta hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta. Hyvä mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskeinen menestystekijä. Sen tila vaikuttaa vahvasti elämänlaatuun. Mielen hyvinvointi ohjaa vahvasti elämäämme ja se on paljon enemmän kuin vain mielenterveydellisen sairauden puuttumista.  

 

Mielen hyvinvointi on uusiutuva ja vaihteleva elämänkulun mukaan

 

Mielenhyvinvointi ei siis ole pysyvä tila, vaan koko elämän ajan se  muovautuu persoonallisen kehityksen ja kasvun myötä. Se voidaan myös nähdä voimavarana, jota jokaisen on mahdollista lujittaa, tukea ja vahvistaa . Psyykkinen hyvinvointi tukee laajasti henkilökohtaista hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään.

 

Mielen taidot, kuten kyky hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon ja mentalisaatioon, ovat

kasvattavia ja edistävät mielenterveyttä. Ne auttavat tasapainoon persoonallisten ominaisuuksien ja ympäristön vaatimusten välillä.

Mielen hyvinvointi mahdollistaa elämästä nauttimisen, tukee arjessa jaksamista ja auttaa selviytymään vastoinkäymisistä. Hyvän mielenterveyden omaavalla ihmisellä on psyykkistä joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, elämänhallintaa, myönteinen itsetunto,

elinvoimasuutta ja henkistä vastustuskykyä. Mielen hyvinvointi toimii myös puskurina silloin, kun kohdataan erilaisia haasteita.​

Hyvän mielen palvelut

Zen Stones
"Se, joka elää tasapainoisessa suhteessa itsensä kanssa, elää tasapainoisessa suhteessa maailmankaikkeuden kanssa." 
- Marco Aurelio -
bottom of page