top of page

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Se on ohjauksellinen ja tavoitteellinen tukimuoto, jonka avulla kehitetään toiminnanohjauksen taitoja, elämänhallintaa ja pyritään löytämään konkreettisia keinoja selviytyä arjesta paremmin. 

Kenelle?

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnattu eri-ikäisille henkilöille, joilla on diagnosoitu tai on havaittu viitteitä neuropsykiatrisista haasteista, kuten AD(H)D, autismin kirjon häiriöt, touretten syndrooma. Valmennus soveltuu erinomaisesti myös oppimisvaikeuksia omaavalle ja on toimiva kuntoutuksen menetelmä päihde- ja mielenterveyskuntoutujalle. Hyviä kokemuksia valmennuksesta on saatu myös erilaisten aivotapaturmien kuntoutuksessa.

Tavoite?

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea arjen- ja elämänhallinan taitoja, uusien toimintatapojen löytymistä ja kehittymistä positiivisen minäkuvan vahvistumista.

Kesto?

Valmennusprosessi käsittää yleensä n. 5 - 20 tapaamiskertaa. Valmennus suunnitellaan aina yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Yksi tapaamiskerta kestää tunnin.

Toteutustapa?

Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan omassa toimintaympäristössä.  Tapaamisten välillä on  sovittaessa välitehtäviä valmennuksen syventämiseksi. 

Valmennus maksaa 80 €/tunti

Man Sitting on a Bench
Saat tukea arjen- elämänhallinnan taitoihin, löydät uusia toimintatapoja ja positiivinen minäkuva vahvistuu. 
bottom of page