Matalan kynnyksen lyhytterapia ja terapeuttinen keskustelutuki 

Terapia on tutkimusretki itseen, omaan elämään ja mieleen

 

Elämän tapahtumat saavat joskus hyvinvointimme järkkymään. Jokainen meistä kohtaa elämänsä aikana erilaisia koittelemuksia ja haasteita, joista on kuljettava läpi. Useista niistä onneksi selvitään pelkästään itsestään parantuvilla kolhuilla ja elämänkokemuksen karttumisella. Joskus omat voimat saattavat tuntua ehtyvän tai jotkut elämän haavat eivät näytä umpeutuvan. Ja joskus elämä tuntuu ilman näkyvää syytä raskaalta ja jäsentymättömältä. Sinä itse tiedät parhaiten milloin ulkopuolinen apu ja tuki on on tarpeen. Avatessasi oven terapiaan annat itsellesi mahdollisuuden aivan uuteen ja ainutkertaiseen elämässäsi. Kyseessä on ainutlaatuinen ja erityinen tutkimusmatka itseen.

 

Terapeutistauttista keskustelutukea ja lyhytterapiaa matalalla kynnyksellä - ilman lähetteitä!

 

Tarjoan sinulle lyhytterapiaa, terapeuttista keskustelua, ohjausta ja tukea kognitiivisin menetelmin. Vastaanotolleni päästäksesi et tarvitse lähetettä terveydenhuollosta tai mielenterveyden diagnoosia. Eikä haittaa, vaikka sinulla ei olisi terapiaan hakeutuessasi selkeää nimeä vaivallesi. Myöskään mitään erityistä haastetta ei elämässäsi  tarvitse olla. Vastaanotolleni voi tulla kuka tahansa omasta kasvustaan ja elämänsä syventämisestä kiinnostunut. Vastaanotolleni päästäksesi riittää, että varaat  tapaamisajan silloin, kun se itse koet tarpeelliseksi. Terapiasuhteen jatkamiseen sinun ei tarvitse sitoutua etukäteen. Terapia kestää juuri niin kauan kuin sinä haluat ja tarvitset. Työskennellä voi tilanteesta riippuen yhdestä kerrasta useampaan tapaamiseen.

Uusi näkökulma muuttaa tunnekokemuksia

 

Kognitiiivinen lyhytterapia auttaa sinua lisäämään itsetuntemustasi ja -ymmärrystäsi.Terapian tavoitteena on edistää sinua itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaasi ja käyttäytymistäsi ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Usein henkisen huonovointisuuden ja elämän kipujen taustalla on hyvin usein kielteinen minäkuva ja rakkauden puute itseä kohtaan. Tie muutokseen löytyy uusien näkökulmien kautta sekä hyväksyvän ja myötätuntoisen suhteen luomisesta itsensä kanssa. Tämä kaikki on mahdollista terapian kautta.

Sydämellisesti tervetuloa löytöretkelle!

Terapeuttinen keskustelutuki, Kognitiivinen lyhytterapia:

Ensimmäinen käynti/tutustumiskäynti 25 eur 60 min 

 

Hinta per käynti

60 min 70 eur

90 min 90 eur

Vastaanotto Helsingin keskustassa ja Helsingin Kannelmäessä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tapaaminen onnistuu hyvin myös etäyhteyden kautta!

 

 

 

 

Tyypillisesti kognitiivisessa terapiassa

 • Pidetään fokus nykyhetkessä ja tulevaisuuden suunnassa, johon haluat jatkossa elämääsi ohjata. Elämänhistoriaasi ja menneisyyttäsi tutkitaan juuri sen verran, kuin se on tarpeen nykyhetken itseymmärryksen muodostumiseksi.

 • Selvitetään ajatusmaailmaasi ja tutkitaan, millaisia tunteita ja toimintatapoja vaikeuksiisi liittyviin ajattelutapoihisi kytkeytyy.

 • Määritellään ja sovitaan yhdessä terapian tavoitteet ja seurataan niiden avulla edistymistäsi.

 • Pyritään löytämään syvätason uskomusjärjestelmäsi, tunnelukkot eli skeemat ja avaamaan niitä.

 • Tutkitaan löytyneitä skeemoja ja siihen liittyviä toimintakyvyn pulmia ja selvitetään niitä tarvittaessa suhteessa lapsuuden kokemuksiin.

 • Pyritään parantamaan ongelmanratkaisutaitojasi ja lisäämään selvitymiskeinojasi.

 • Autetaan kehittämään uudenlaisia tapoja kokea asioita ja uudistaa vuorovaikutussuhteitasi.

 • Kokeillaan ja harjoitellaan terapiatapaamisten välillä uusia suhtautumis- ja toimintatapoja arkielämässä.

 • Voidaan keskittyä tuen antamiseen kriiseissä.

 • Tuetaan arjen toimintakyvyn parantamista.

 • Opetellaan tunteiden ilmaisua ja hallintaa

 

Kognitiivinen terapia on tehokasta

 

Kognitiivinen lyhytterapia on kansainvälisesti tutkituin, tehokkain ja kysytyin terapiamuoto. Lisäksi se on kustannustehokas johtuen sen kohdennetusta ja ajallisesta otteesta. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus. Kognitiivinen terapia on nykyhetkeen painottuvaa aktiivista, tavoitteellista ja oivaltavaa, asiakkaan kasvuhistoriaa ja siihen liittyviä kokemuksia unohtamatta.Kognitiivinen terapia on tutkimusten mukaan menestyksekkäin terapiamuoto mm. ahdistuneisuushäiriöiden, masennuksen, syömishäiriöiden ja riippuvuuksien hoidossa. mm. ahdistukseen, masennukseen, uupumukseen ja pelkotiloihin.

 

Tyypillisiä syitä terapiaan hakeutumiselle

 

Kognitiivisesta terapiasta voi saada apua hyvin monenlaisiin psyykkisiin vaikeuksiin. Käynnistäjänä kognitiivisen terapian aloittamiselle voivat olla erilaiset haastavat elämäntilanteet kuten elämänkriisit, perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema sekä ongelmat ihmissuhteissa, opiskelussa tai työssä. Syitä terapian aloittamiselle voivat olla lisäksi esim. ahdistus, masennus, pelot, paniikkihäiriö, pakko-oireet, riippuvuudet, kivut, painonhallinta, unettomuus ja työuupumus.

Terapiassa voidaan tutkia ajatuksia, tunteita ja niiden taustalla olevia uskomuksia itsestä ja elämästä.

Kognitiivinen psykoterapia on väljä kehikko, jonka sisään mahtuu useita painopisteeltään hieman erilaisia suuntauksia. Kognitiivinen terapia pitää siis sisällään useita terapiamuotoja. Yhteisenä piirteenä on pyrkimys löytää ja selkiinnyttää asiakkaan ajatusrakennelmia ja toimintatapoja sekä suhdetta ajatuksiinsa ja toimintaansa. Terapiatyöskentelyn keskiössä ovatkin asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet.  Kognitiivisen terapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa.

Kognitiivinen terapia on käytännönläheistä

Terapiaan kuuluu usein erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa terapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta.

© 2019 by Mielellesi,

© 2019 by Mielellesi,

Y-tunnus: 3009213-7

Design by Markkinointitoimisto Farkas Oy