top of page

Toistuvatko elämässäsi samat kaavat ja toimintamallit? 

Haluatko sinä löytää ja avata omat tunnelukkosi?

Tunnelukko on lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Tunnelukkoihin liittyy usein

syyllisyyden ja häpeän tunteita. Kun tunnelukko nykypäivänä aktivoituu, meissä virittyy usein hankalia tunteita, ja lukitumme

tiedostamattamme toimimaan opittujen selviytymismallien mukaisesti.

Tunnelukot ohjaavat käyttäytymistämme ihmissuhteisssa. Erityisesti parisuhteissamme toistamme kaavamaisesti aiemmin oppimiamme ja omaksuamiamme toimintamalleja, jotka ylläpitävät tyytymättömyyttä ja estävät onnellisuuttamme.

Tunteemme eivät ole varsinainen ongelma, vaan se, miten ne  pakottavat meidät toimimaan. Tunteet ovat usein niin voimakkaita, että

ne vievät toistuvasti mennessään. Joskus on vaikea edes ymmärtää, miksi oikeastaan toimii tietyllä tavalla. Monet ihmiset kuvaavat, että

vaikka tietää, miten pitäisi ajatella ja toimia, ajautuu ikään kuin toistamaan jotakin kaavaa kerta toisensa jälkeen.

Tunnelukkojen kanssa työskentely  perustuu skeematerapian viitekehykseen. 

Varaa aikasi tunnelukkotyöskentelyyn!

Tiedustelut ja ajanvaraus: pia@mielellesi.fi

Tunnelukkotyöskentely​

Ensimmäinen käynti/tutustumiskäynti

60€ 

Jatkokäynnit hinta per käynti

 80 € 45 min

Alennetut hinnat jatkokäynnit: opiskelija, eläkeläinen, työtön 60 € 45 min

Palvelut kuuluvat lyhytterapian piiriin. Lyhytterapia ei ole Kela-korvattavaa. Jos lyhytterapia ei olisi riittävä hoitomuoto, ohjataan asiakas eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille.

Vastaanotto Espoon Tapiolassa.

Tapaaminen onnistuu hyvin myös etäyhteyden kautta!

 

Meillä kaikilla on mahdollisuus muuttua. Muutos vaatii aktiivista työskentelyä! Ensin tarvitaan tiedostamista ja ymmärrystä omista lukoista. Voimme kaikki kuitenkin oppia ymmärtämään tunteitamme, ja hankalatkin lukot pystyy murtamaan!

Tunnelukkotyöskentely kanssani:

  • tarjoaa sinulle turvallisen ja luotettavan tilaisuuden tunnistaa elämääsi vaikeuttavia ja häiritseviä tunnelukkoja

  • auttaa ja tukee sinua tunnelukkojen tutkimisessa ja avaamisessa

  • tarjoaa sinulle uusia toimintamalleja, joiden avulla tunnelukot heikkenevät ja avautuvat

  • antaa sinulle mahdollisuuden elää omannäköistäsi ja ennen kaikkea täyttä elämää!​

 

''Tunnelukkotyöskentely on kuin kaivoksen perustamista. Maaperän tutkimisen sijaan kohteena on oma itsemme ja oma menneisyýtemme, erityisesti lapsuutemme ja sen vaikutukset nykypäiväämme. Kaivosta ei kannata perustaa minne tahansa.

Ensin kartoitetaan maaperää tutkimalla ne alueet, missä kannattaa tehdä lisätutkimuksia. Tunnelukkotesti on tämä ensimmäinen vaihe.

Kaivos kannattaa perustaa sinne, missä vahvimmat löydökset. Siksi kannattaa ensisijaisesti tutkia tarkemmin vahvempia lukkoja.

Näiden lukkojen äärelle perustamme kaivoksen, jota ryhdymme rakentamaan aina vain syvemmälle kaivautuen''. 

kirjasta Tunnelukkojen työkirja, Kimmo Takanen

Linkki tunnelukko -blogiini:

https://www.mielellesi.fi/post/tunnetko-lukkosi

Tiedustelut ja ajanvaraus: pia@mielellesi.fi

Chained Door
Voimme kaikki oppia ymmärtämään tunteitamme ja hankalatkin lukot on mahdollista murtaa.
bottom of page