Työ-

hyvinvointi

Esimies- ja tiimivalmennukset yrityksille parempaan johtamiseen, parempaan työpäivään 

Neuro-

psykiatrinen

valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Se on ohjauksellinen ja tavoitteellinen tukimuoto.

Skeematerapia

tunnelukko-työskentely

Tunnelukot ovat lapsuudessa tai nuoruudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena tunnistaa tai säädellä omia tunteita. 

Mentaali-

valmennus

Haluatko löytää uusia näkökulmia haasteisiisi ja rakentaa uusia toimintamalleja?

Haluatko nostaa elämäsi uudelle tasolle innostavalla tavalla?

Kognitiivinen lyhytterapia

Terapeuttista keskustelutukea, ohjausta ja lyhytterapiaa matalalla kynnyksellä kognitiivisin menetelmin - ilman lähetteitä!

Kognitiiivinen terapia auttaa sinua lisäämään itsetuntemustasi ja -ymmärrystäsi.

Sydämellisesti tervetuloa löytöretkelle!

Mitä on psyykkinen

hyvinvointi?

Mielenterveyden hyvinvoinnilla tarkoitetaan mm. kokemusta omasta hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta.