top of page

Työ-

hyvinvointi

Esimies- ja tiimivalmennukset yrityksille parempaan johtamiseen, parempaan työpäivään 

Neuro-

psykiatrinen

valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Se on ohjauksellinen ja tavoitteellinen tukimuoto.

Skeematerapia

tunnelukko-työskentely

Tunnelukot ovat lapsuudessa tai nuoruudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena tunnistaa tai säädellä omia tunteita. 

Mielentaitojen
valmennus

Haluatko löytää uusia näkökulmia haasteisiisi ja rakentaa uusia toimintamalleja?

Haluatko nostaa elämäsi uudelle tasolle innostavalla tavalla?

Kognitiivinen lyhytterapia

Terapeuttista keskustelutukea, ohjausta ja lyhytterapiaa matalalla kynnyksellä kognitiivisin menetelmin - ilman lähetteitä!

Kognitiiivinen terapia auttaa sinua lisäämään itsetuntemustasi ja -ymmärrystäsi.

Sydämellisesti tervetuloa löytöretkelle!

Mitä on psyykkinen

hyvinvointi?

Mielenterveyden hyvinvoinnilla tarkoitetaan mm. kokemusta omasta hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta.

bottom of page