Työhyvinvointi on kriittinen kilpailu- ja menestystekijä

‘’Jokainen laiminlyöty, vajaasti vahvuuksiaan käyttämään tai kasvattamaan pääsevä tai leipääntynyt työntekijä on haaskattu voimavara ja mahdollisuus!’’.

 

 

Tiimivalmennuksilla lisää mielekkäitä työkokemuksia, työhyvinvointia ja parempaa tuottavuutta

Suomalainen työelämä elää edelleen merkittävää muutosaikaa. Talouden suhdanteiden heittely, jatkuva globalisoituminen sekä digitalisoituminen luovat omat paineensa työelämälle ja hyvinvoinnille. Työelämävalmiuksien kasvattaminen on tärkeää,  jotta jokainen pystyy vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin ja hyödyntämään sen tarjoamat mahdollisuudet. Tämä ei tarkoita vain digiosaamista ja teknologioiden tuntemusta, vaan myös inhimillisen, yhteisöllisen ja organisaatioiden toiminnan kehittämistä.

Tulevaisuudessa korostuvat yksilötasolla metataidot, kuten oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, itsensä johtaminen, mukautuminen muutoksiin ja yhteistyötaidot. 

 

Hyvinvoiva henkilöstö parantaa koko yrityksen tulosta - työhyvinvointi on ykkösasia!

Tiimivalmennuksen tavoitteena on kehittää yhteisöllisyyttä, jaksamista ja tuloksellisuutta. Työhyvinvointi lisääntyy!

Yhteen hiileen puhaltava, uudistusmielinen ja hyväksyvä työyhteisö vahvistaa jäsenten  positiivisia käsityksiä itsestään ja pystyvyydestään. Tätä kaikkea voidaan vahvistaa kehittämällä yrityksen toimintatapoja, vuorovaikutusta ja tukemalla esimiestyötä. Välittömässä ilmapiirissä työyhteisö voi auttaa työntekijää löytämään itsestään piilossa uinuvia taitoja tai voimavaroja. Henkisesti hyvinvoivat työntekijät ovat innostuneita työstään, kokevat sen mielekkääksi, ja he haluavat kehittyä työssään.

Kehittäminen ei useinkaan vaadi suuria mullistuksia, vaan jo pienetkin askeleet auttavat. 

 

 
 

Työnohjaus tukee esimiestä ja tiimin työhyvinvointia

Esimieskin tarvitsee valmennusta ja tukea muutoksessa. Johtajan työhön ja rooliin myös kohdistetaan usein monia keskenään ristiriitaisia odotuksia. Tarjoamamme henkilökohtainen työnohjaus tarjoaa hyvän, ajattelua avartavan työkalun. Yksilötyönohjauksessa johtaja ja esimies voi purkaa itseään. Hän saa tukea, oivalluksia, palautetta ja uusia näkökulmia omien ongelmiensa ja paineidensa ratkaisemiseksi. Johtajan paremmasta jaksamisesta hyötyvät myös alaiset.

Valmennuksilla lisää työhyvinvointia, tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista

 

Valmennusmenetelmät keskustelun lisäksi ovat käytännönläheisiä, innostavia ja konkreettisia, aiheiden avaamiseksi ja syventämiseksi. Esimies- ja tiimivalmennusten ja -koulutusten sisältö tavoitteineen ja suunnitelmineen räätälöidään aina tarkemmin yhdessä asiakkaan toiveiden pohjalta. Kaikissa tarjoamissamme valmennuksissa lähtökohtana on aina tilaajan tarpeet. Käytetyt menetelmät ja metodit vaihtelevat aina tilanteen ja päämäärän mukaan.

 

 

Räätälöityjen työhyvinvointi työpajojen kautta mm.

 • kirkastetaan arvoja

 • asetetaan innostavia tavoitteita ja lähdetään toteuttamaan unelmia

 • vahvistetaan yhteisiä voimavaroja 

 • kehitetään yhdessä

 • tarkastellaan ja hiotaan pelisääntöjä

 • ravistellaan rutiineja

 • luodaan entistä parempia työ- ja toimintatapoja - ‘’työn tuunaus’’

 • kehitetään ja edistetään myönteistä vuorovaikutusta

 • opitaan muutosten tuomien haasteiden kohtaamista

 • tullaan tietoiseksi omasta potentiaalista

 • motivoidutaan ja voimaannutaan

 

 

Luodaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus!

Yhdessä tekemistä, iloa, naurua, mielenkiintoisia keskusteluita, uusia ajatuksia ja kehitysideoita, ongelmiin tarttumista,

rentoutumista, nauttimista... Lisää työhyvinvointia!

 

© 2019 by Mielellesi,

© 2019 by Mielellesi,

Y-tunnus: 3009213-7

Design by Markkinointitoimisto Farkas Oy