top of page

Työhyvinvointi on kriittinen kilpailu- ja menestystekijä

‘’Jokainen laiminlyöty, vajaasti vahvuuksiaan käyttämään tai kasvattamaan pääsevä tai leipääntynyt työntekijä on haaskattu voimavara ja mahdollisuus!’’.

Hyvinvoiva henkilöstö parantaa koko yrityksen tulosta - työhyvinvointi on ykkösasia!

Tiimivalmennuksen tavoitteena on kehittää yhteisöllisyyttä, jaksamista ja tuloksellisuutta. Työhyvinvointi lisääntyy!

Yhteen hiileen puhaltava, uudistusmielinen ja hyväksyvä työyhteisö vahvistaa jäsenten  positiivisia käsityksiä itsestään ja pystyvyydestään. Henkisesti hyvinvoivat työntekijät ovat innostuneita työstään, kokevat sen mielekkääksi, ja he haluavat kehittyä työssään. Kehittäminen ei useinkaan vaadi suuria mullistuksia, vaan jo pienetkin askeleet auttavat. 

Valmennuksilla lisää työhyvinvointia, tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista

Tulevaisuudessa korostuvat yksilötasolla metataidot, kuten oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, itsensä johtaminen, mukautuminen muutoksiin ja yhteistyötaidot. Valmennusmenetelmät keskustelun lisäksi ovat käytännönläheisiä, innostavia ja konkreettisia, aiheiden avaamiseksi ja syventämiseksi.

Luodaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus!

Esimies- ja tiimivalmennusten ja -koulutusten sisältö tavoitteineen ja suunnitelmineen räätälöidään aina tarkemmin yhdessä asiakkaan toiveiden pohjalta. Kaikissa tarjoamissamme valmennuksissa lähtökohtana on aina tilaajan tarpeet. Käytetyt menetelmät ja metodit vaihtelevat aina tilanteen ja päämäärän mukaan.

Työpajojen kautta mm.

  • kirkastetaan arvoja

  • asetetaan innostavia tavoitteita ja lähdetään toteuttamaan unelmia

  • vahvistetaan yhteisiä voimavaroja ja kehitetään yhdessä

  • tarkastellaan ja hiotaan pelisääntöjä

  • ravistellaan rutiineja

  • luodaan entistä parempia työ- ja toimintatapoja - ''työn tuunaus''

  • kehitetään ja edistetään myönteistä vuorovaikutusta

  • motivoidutaan ja voimaannutaan

Yhdessä tekemistä, iloa, naurua, mielenkiintoisia keskusteluita, uusia ajatuksia ja kehitysideoita, ongelmiin tarttumista,

rentoutumista, nauttimista... Lisää työhyvinvointia!

Työnohjaus tukee esimiestä ja tiimin työhyvinvointia

Johtajan työhön ja rooliin myös kohdistetaan usein monia keskenään ristiriitaisia odotuksia. Tarjoamamme henkilökohtainen työnohjaus tarjoaa hyvän, ajattelua avartavan työkalun. Yksilötyönohjauksessa johtaja ja esimies voi purkaa itseään. Hän saa tukea, oivalluksia, palautetta ja uusia näkökulmia omien ongelmiensa ja paineidensa ratkaisemiseksi. Johtajan paremmasta jaksamisesta hyötyvät myös alaiset.

Together at the Top
Yhdessä tekemistä, iloa, naurua, mielenkiintoisia keskusteluita, uusia ajatuksia ja kehitysideoita, ongelmiin tarttumista, rentoutumista, nauttimista...
 
Lisää työhyvinvointia!
bottom of page