inhimillisyys, 

ilo, itsearvostus, itsereflektio, innovointi, 

intohimo, inspiraatio

Matalan kynnyksen lyhytterapiaa ja mielenvalmennusta

Helposti myös etäyhteyden kautta

KYSY LISÄÄ!
 

Puhelin: 040 849 2501

Sähköposti: pia@mielellesi.fi

Mielen hyvinvointi on päämäärämme

Kuka olen?

Pia Ekström

Mielellesi Oy on syntynyt omien kokemusteni ja elämäni käännekohtien seurauksena. Tieni mielen valmentajaksi, kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi, kouluttajaksi ja läsnäolo-ohjaajaksi on ollut koko elämän mittainen matka.

 

Esimies- ja tiimivalmennukset yrityksille parempaan johtamiseen, parempaan työpäivään 

 

Mentaali-

valmennus

Haluatko löytää uusia näkökulmia haasteisiisi ja rakentaa uusia toimintamalleja?

Haluatko nostaa elämäsi uudelle tasolle innostavalla tavalla?

Lyhyt-

terapia

Terapeuttista keskustelutukea, ohjausta ja lyhytterapiaa matalalla kynnyksellä kognitiivisin menetelmin - ilman lähetteitä!

 

Kognitiiivinen terapia auttaa sinua lisäämään itsetuntemustasi ja -ymmärrystäsi.

 

Sydämellisesti tervetuloa löytöretkelle!

Ryhmä-

valmennukset

Mielentaitojen työkalupakki- valmennukset tulossa.

Menetelmät
Kognitiivinen terapia
Kognitiivinen terapia
NLP
NLP Neuro Linguistic Programming
Tietoisuustaidot
Tietoisuustaidot
Show More

Kognitiivisessa terapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja sitten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

   Kognitiivinen terapia on yhteispeliä, jossa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapeutti perehdyttää asiakkaan valitun hoitomuodon tapaan ymmärtää psyykkisiä vaikeuksia sekä terapian peruskäsitteisiin ja työtapoihin. Näin asiakas ja terapeutti pystyvät tekemään mahdollisimman tasavertaista yhteistyötä. Terapeutti on kuin asiakkaan myötäelävä rinnalla kulkija, joka erityisesti kyselemällä ja yhdessä harjoitellen auttaa asiakasta löytämään joustavampia toimintatapoja ja siten voimaan paremmin.

NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP on ennen kaikkea menetelmä, jonka avulla saadaan aikaan toivottuja muutoksia ja sen myötä haluttuja tuloksia. Se on menetelmä joka keskittyy muutokseen ja tulevaisuuteen, siihen mitä pystymme tekemään, muuttaaksemme tulevaisuuden sellaiseksi kuin haluamme.

Tietoista läsnäoloa on tutkittu paljon ja sen tehokkuus on todettu sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia edesauttavana tekijänä.

   Tietoinen läsnäolo on nykyhetken hyväksymistä ja samalla omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä tässä ja nyt. Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan kykyä keskittyä meneillään olevaan hetkeen.

   Tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen on avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä. Mindfulness edesauttaa sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.

© 2019 by Mielellesi,

© 2019 by Mielellesi,

Y-tunnus: 3009213-7

Design by Markkinointitoimisto Farkas Oy