top of page
  • pia444

Tunnetko lukkosi?

Päivitetty: 22. marrask. 2019

Tutkimusmatka omaan mieleen ja itseen - paras matkani ikinä! Elämäni muuttui, kun perehdyin tunnelukkoihin ja löysin omat lukkoni. Haluatko sinä löytää ja avata omat tunnelukkosi?

Meillä kaikilla on tunnelukkoja


Meillä kaikilla on tunnelukkoja. Ne ovat ilmiöinä yleisinhimillisiä. Tunnelukot vaikuttavat toimintaamme jokaisella elämän osa-alueella ja ne aktivoituvat meissä automaattisesti ja mikäli emme niitä tiedosta, toimimme niiden mukaisesti.

Meillä kaikilla on mahdollisuus muuttua. Muutos vaatii aktiivista työskentelyä! Ensin vaaditaan tiedostamista ja ymmärrystä omista lukoista. Voimme kaikki kuitenkin oppia ymmärtämään tunteitamme, ja hankalatkin lukot pystyy murtamaan, jos on valmis näkemään vaivaa sen eteen. Prosessin aikana on kuitenkin tärkeää muistaa myötätuntoinen, lempeä ja ystävällinen suhtautuminen omaan itseen. Suomenkielisen tunnelukkotestin voit tehdä mm. täältä: https://www.tunnelukkosi.fi/testi.php


Mikä sitten on skeema eli tunnelukko?


Tunnelukko on lapsuudessa tai nuoruudessa opittu toimintatapa, jonka avulla on tietyissä tilanteissa opittu selviämään. Tunnelukko on haitallinen varhainen skeema. Ne ovat opittuja tapoja reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Tunnelukko l. skeema on kuin mielessä oleva tietokoneohjelma, joka käynnistyy automaattisesti tietyissä tilanteissa ja saa meidät toimimaan, halusimme tai emme. Se on yksilöllinen sisäinen malli, joka perustuu omiin aikaisempiin kokemuksiin ja tietoihin. Tämän yksilöllisen mallin avulla tarkastelemme ympäröivää maailmaa ja kokemuksia. Tunnelukolla on siis vahvasti omaa toimintaa ohjaava vaikutus.


Tunnelukot ovat hyvin lähellä ydinuskomuksia, ne ovat ikäänkuin silmälasit, joiden läpi tarkastelemme maailmaa. Uskomusten lisäksi skeemoissa on kuitenkin enemmän myös kokeva puoli, johon sisältyy muistoja, tunteita, ajatuksia ja kehollisia tuntemuksia.

Voidaan myös ajatella, että skeema eli tunnelukko on kuin päivittämätön vanha maailman kartta, jonka mukaan ihminen edelleen aikuisena tulkitsee tilanteet. Tämä kartta on aikoinaan syntynyt välttämättömänä lapsen tarpeisiin haastavissa olosuhteissa. Ongelman luo se, että aikuisuudessa tuo kartta on kuitenkin vanhentunut, vääristynyt ja haitallinen ja pitää yllä kärsimystä elämässä.


Skeematerapia pyrkii avaamaan tunnelukkoja


Kognitiiviseen terapiaan pohjaava skeematerapia pyrkii avaamaan tunnelukkoja, jotka vaikeuttavat ihmisen elämää. Skeematerapian lähtökohtana on, että on olemassa erilaisia haitallisia skeemoja eli tunnelukkoja, joiden kahleista pyritään vapautumaan. Skeemakäsitteen ovat kehittäneet USA:ssa psykoterapeutit Jeffrey Young ja Janet Klosko. Suomen kielessä tunnelukko on yleisesti käytetty termi puhuttaessa skeemoista.


Skeemat l. tunnelukot syntyvät varhaisissa kiintymys- ja vuorovaikutussuhteissa


Skeemat saavat alkunsa varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja kiintymyssuhteissa. Siksi vanhempien vaikutus tunnelukkojen syntyyn on merkittävä. Vanhemmat eivät yleensä halua tahallaan vahingoittaa lastaan, vaan tekevät sen useimmiten täysin tietämättään ja taitamattomuuttaan.


Myös koulu, opettajat, toiset aikuiset ja omat sisarukset saattavat vaikuttaa, mutta ensisijaisesti kyse on vanhempien vaikutuksesta. Lisäksi tunnelukkoja saattaa kehittyä tärkeissä vuorovaikutussuhteissa läpi elämän, mutta vahvimmat ja useimmiten haitallisimmat tunnelukot syntyvät lapsuudessa.


Tunnelukot aktivoituvat ikävistä tunteista


Tunnelukot pyrkivät aktivoitumaan, kun yritetään selvitä ikävistä tunteista. Meidän on usein hyvin vaikeaa sietää epämukavia tunteita. Tunnelukon aktivoituessa ihminen ei enää käyttäydy aikuismaisesti, vaan tavallaan vajoaa lapsen tai nuoren tasolle omassa käytöksessään. Tunnetaso vaikuttaa meissä niin vahvasti, että aikuismaisuus ja äly väistyvät. Tunne ikään kuin lukitsee ja salpaa toimintaan.


Omasta tutkimusmatkastani tunnelukkojen maailmaan


Joitakin vuosia sitten suuri, voimakas tarve ja halu ymmärtää itseäni ja toimintaani sysäsi minut kognitiivisen terapian maailmaan, jossa törmäsin skeematerapian oppeihin. Vauhti oli tuolloin tuntuntunut kovalta ja koin pitkälti suorittavani elämääni. Olin havahtunut vahvasti kokemukseen, etten oikein kunnolla edes tuntenut itseäni. Silloin tuntui vahvasti siltä kuin olisin siihen astisen elämäni elänyt itseäni vierestä seuraten, en itsessäni. Koin myös, että minun oli vaikea rentoutua ja nauttia elämästä. Kiireessä olin useimmiten ohittanut itseni. Kaikesta suorittamisesta huolimatta minua kuitenkin kalvoi alati tunne ja epäilys, etten ehkä ollutkaan tehnyt riittävästi. Tunsin itseni jatkuvasti vajaaksi ja jollakin tavalla kelpaamattomaksi. Suoritin elämääni ja vaadin itseltäni valtavasti.


Hakeuduin opiskelemaan kognitiivista terpiaa, jonka yksi osa-alue on skeematerapia. Perehdyin sen myötä tunnelukkoihin. Se oli huikean avaavaa. Ymmärsin tunnelukkojen kautta enemmän itseäni ja taustaani.


Löysin itselleni vahvoina tunnelukkoina uhrautumisen ja hyväksynnän haun skeemat. Hoksasin, että suorittamiseni kumpusi siitä. Suoritin pitkälti miellyttääkseni toisia. Lisäksi vahvoina omina lukkoina tunnistin vajavuuden ja häpeän tunnelukot. Tajusin, että lisäksi edelleen tunnistamani vaativuuden ja kriitisyyden tunnelukot olivat syntyneet kompensoimaan juuri tunnettani huonommuudesta ja vajavuudesta. Olin vaativa itselleni, etten kokisi itseäni vajaaksi ja huonoksi. Vaativuus ja ylikrittisyys taas ajoi suorittamiseen, kuten muiden mieliksi oleminen ja tekeminen. Halusin muiden hyväksyntää ja olin valmis uhraamaan ‘’selkänahkanikin’’, jotta minua pidettäisiin pätevänä ja osaavana, ja olisin siten arvostettava.


Paneutuminen omiin tunnelukkoihin toi itselleni syvää huojennusta, helpotusta ja keveyden tunnetta. Elämäni helpottui huomattavasti tunnelukkojen tunnistamisen myötä. Kerrankin oivalsin ja älysin miksi toimin joissakin tilanteissa aina tietyllä tavalla. Tajusin syyt siihen, miksi tunnen tietyllä tavalla; mistä tunnelukkoni ovat syntyneet, ja mistä ne aktivoituvat. Tämä oli tien alku omalle muutokselleni.


Muutos on mahdollinen - aina !


Meillä kaikilla on mahdollisuus muuttua. Muutos vaatii aktiivista työskentelyä! Ensin toki vaaditaan tiedostamista ja ymmärrystä omista lukoista. Voimme kaikki kuitenkin oppia ymmärtämään tunteitamme ja hankalatkin lukot pystyy murtamaan, jos on valmis näkemään vaivaa sen eteen. Prosessin aikana on kuitenkin tärkeää muistaa myötätuntoinen, lempeä ja ystävällinen suhtautuminen omaan itseen.

Oman kokemukseni myötä suosittelen kaikille asiasta kiinnostuneille tutustumista omiin tunnelukkoihin.
Käytetyt lähteet:

Avaa tunnelukkosi, Jeffrey E. Young & Janet S. Klosko

Skeematerapia, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. Weishaar

Tunne Lukkosi, Kimmo Takanen

Oma kokemus

16 799 katselukertaa0 kommenttia

Comentarios


bottom of page