top of page
Hike

Tunnelukko 

etävalmennus

Osallistu kevään 2021 vuorovaikutteiseen Tunnelukko etävalmennukseen.

Moduuli 1, Tunnelukot tutuksi:

tiistaisin klo 17:15-19:45   

11.5. 18.5. 25.5. & 1.6.   

(seur. toteutus 2.6.) 

Moduuli 2,  Työstä Tunnelukkojasi:

tiistaisin  klo 17:15-19:45   

8.6. 15.5. 22.6. & 29.6.  (seur. toteutus 30.6.)

4 kertaa 180€
8 kertaa 300€ 

Tunnelukot etävalmennus

Tunnelukot tutuksi toukokuussa 2021 starttaavassa vuorovaikutteisessa valmennuksessa! Live valmennus toteutetaan käyttäen Zoom verkkosovellusta.

Tunnelukko etävalmennus sisältää kaksi erillistä moduulia, joissa on kummassakin 4 tapaamista. Tapaaminen on aina kestoltaan 2,5h /kerta.

Valmennus aloitetaan aina ensimmäisestä moduulista Tunnelukot tutuksi, jonka jälkeen voit halutessasi osallistua toiseen moduuliin Työstä Tunnelukkojasi.

Moduuli 1: Tunnelukot tutuksi

Tutustumme kaikkiin 18 tunnelukkoon, joita ovat mm. uhrautuvuus, epäonnistuminen, hyväksynnän haku, alistuminen tai hylkäämisen tunnelukko. Tunnelukkojen murtaminen edellyttää omien lukkojen tiedostamista, tunnistamista ja ymmärrystä. Tunnelukkoja tutkimalla on mahdollista lisätä tietoisuuttaan sekä vähitellen murtaa lukkoja ja niiden toimintamekanismeja. Lukkojaan on avattava niin monta kertaa, että ne lakkaavat vaikuttamasta. Se on edellytys oman käyttäytymisen muutokselle.

Sisältö: Tutustuminen tunnelukkoihin. Tunnelukkojen tunnistaminen ja kartoitus. Tunteiden seuraaminen tunnepäiväkirjan avulla. Selviytymiskeinojen tunnistaminen. Itselle ominaisten selviymistapojen kartoittaminen. Paluu lapsuuteen. Lapsuuden vaikutuksen tutkiminen ja ymmärtäminen omien tunnelukkojen kehittymisessä.

4 valmennuskertaa tiistaisin klo 17:15-19:45 (2,5 h)

11.5.,18.5., 25.5. & 1.6.  

(seuraava toteutus alk. 2.6.) 

Hinta: 1 moduuli/ Tunnelukot tutuksi  4 valmennuskertaa yhteensä eur 180,-. 

lmoittautuessasi samanaikaisesti molempiin 1&2 moduuleihin saat molemmat moduulit, yht. 8 valmennuskertaa,

tarjoushintaan eur 300,-.

Moduuli 2: Työstä tunnelukkojasi

 

Toisessa moduulissa keskitymme työstämään omia tunnelukkojamme ja käsittelemään erilaisia vaikeita tilanteita ja tapahtumia, jotka ovat olleet otollisia tunnelukkojemme synnylle. Työskentelymenetelminä mm. lapsuuden epämukavien tilanteiden kohtaamista, mindfulness mielikuvaharjoitteita, erilaisten moodi- eli minätilojen tunnistamista sekä moodityöskentelyä.

Sisältö:Lapsuuden epämukavan ja hankalan tilanteen läpikäyminen. Moodeihin eli minätiloihin tutustuminen ja minätilatyöskentely. Miten tästä eteenpäin, vastuullinen aikuisuus.

4 valmennuskertaa tiistaisin klo 17:15-19:45 (2,5h)

8.6.,15.5., 22.6. & 29.6.

(seuraava toteutus alk. 30.6.)

Hinta: 2 moduuli/ Työstä tunnelukkojasi  4 valmennuskertaa yhteensä eur 180,-. 

lmoittautuessasi samanaikaisesti molempiin 1&2 moduuleihin saat molemmat moduulit, yht. 8 valmennuskertaa,

tarjoushintaan eur 300,-.

Valmennuksen sisällöstä

Tunnelukot etävalmennuksessa tutustutaan ja pureudutaan kaikkiin 18 tunnelukkoon ja niiden syntymisen juurisyihin. Valmennus luotsaa sinua tiedostamaan ja sisäistämään omia lukkojasi. Valmennuksen aikana lukkosi tulevat sinulle näkyvämmäksi ja saat valmiuksia ja työkaluja niiden murtamiseen.

Valmennustapaamissa erilaiset syventävät luennot, ohjatut mielikuva-, mindfulness- ja tunnetyöskentelyharjoitukset ja ryhmäkeskustelut vuorottelevat. Lisäksi saat itsenäisiä tehtäviä valmennusten välissä, mm. tunnelukkojen ja selvitymiskeinojen kartoittamiseen ja lapsuuteesi liittyviä ohjeistettuja tehtäviä. Valmennus lähtee liikkeelle tunnelukkojen kartoituksesta. Lähetämme testin osallistujille jo ennen ensimmäistä tapaamista. Tutustumme myös keinoihin tunnistaa ja säädellä omia tunteita.

Tunnelukot etävalmennuksessa työskennellään skeematerapian menetelmiä hyödyntäen. Valmennus luotsaa sinua tunnistamaan, tiedostamaan ja murtamaan omia lukkojasi. Valmennus antaa hyviä eväitä ja työkaluja pysyvemmän muutoksen aikaansaamiseen.

 

Tunnelukot etävalmennus järjestetään Zoom verkkosovelluksessa. Zoom on helppo käyttää ilman teknistä osaamista. Tarvitset vain laitteen, jossa toimiva verkkoyhteys, mikrofoni ja webkamera. Tietokone tai tabletti käy hyvin.

Tunnelukot etävalmennuksessa sinua ohjaavat koulutetut hyvinvointialan ammattilaiset Sari Pärssinen ja Pia Ekström. 

Vuorovaikutteinen valmennus

Tapaamiset koostuvat luennoista, tunnetyöskentelystä, mindfulness pohjaisesta mielikuvatyöskentelystä sekä pienryhmissä tapahtuvista keskusteluista. Tarjoamme vuorovaikutteisen kurssin, jossa skeematerapeuttien luennot ja erilaiset harjoitukset vaihtelevat. Saat skeematerapeuttien tuen koko valmennuksen ajan. Lisäksi jos koet tarvetta yksilöllisemmälle tuelle voit halutessasi varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen tarjoushintaan eur 50,-/ 45 min.

 

Tunnelukko valmennuksessa opit? 

 • Tunnistamaan sekä tiedostamaan tunnelukkojasi sekä tiedostamaan omia tunteitasi, joita tunnelukkoihin liittyy.

 • Opit mielikuvatyöskentelyä vaikeiden tunteiden käsittelyyn.

 • Ymmärtämään vanhemmuuden vaikutukset tunnelukkoihisi.

 • Tulemaan tietoiseksi omista toimintamalleistasi ja selviytymiskeinoistasi ja huomaamaan milloin toimit tunnelukkojesi ohjaamana

 • Tunnistamaan omia erilaisia minätiloja eli moodeja ja niiden vuorottelua.

 • Opit mielikuva-, mindfulness- ja tunnetyöskentelyn harjoituksia, jotka tukevat sinua tunnelukkojen avaamisen matkalla

 • Oivaltamaan, että avaimet lukkoihisi löytyvät sinulta itseltäsi

 • Luomaan ja tuomaan elämääsi uusia toimintatapoja

Kenelle valmennus sopii?

Kaikille, jotka haluavat lisätietoa tunnelukoista, haluavat työskennellä omien lukkojen murtamiseksi, oppia tunnetyöskentelyä, ja panostaa omaan hyvinvointiin.

HUOM! Kurssi EI SOVELLU akuutissa kriisissä olevalle. Tunnelukkojen käsittely ja työstäminen on henkisesti raskasta ja on hyvä olla valmistautunut yllättäviin kokemuksiin.

Lisätietoa Tunnelukoista

Tunnelukot ovat syntyneet lapsuudessamme hankalia tunteita nostattavissa kokemuksissa kasvuympäristössämme, suhteessa lapsuuden perheeseemme tai ystäväpiiriin. Tunnelukon syntymisellä on ollut lapsuudessamme positiivinen ja suojaava tehtävä. Ne ovat kehittyneet aikanaan sopeutumiskeinoiksemme. Lapsuudessa tunnelukot auttoivat meitä selviytymään ja sopeutumaan hankaliin tilanteisiin sekä kestämään niiden aiheuttamia vaikeita tunteita.

Tunnelukot muovaavat ajatuksiamme, tunteitamme, käyttäytymistämme ja vuorovaikutustamme. Tunnelukon aktivoituessa meissä herää voimakkaita vaikeasti käsiteltäviä tunteita, jotka lukitsevat meidät toimimaan haitallisilla lapsuudessamme omaksutuilla selviytymiskeinoillamme.

Tunnelukot vahvistuvat toistojen myötä elämän aikana. Aikuisuudessa tunnelukot kääntyvät useimmiten kuitenkin meitä vastaan aiheuttaen toistuvasti kärsimystä, stressiä, ahdistusta, sisäistä piinaa ja ihmissuhdeongelmia. Monesti voit tuntua, että toistamme samaa kaavaa.Tunnelukot aiheuttavat meille tuskaa, mutta koska se on tuttu ja turvallinen, sitä vaikeaa omin avuin muuttaa.

Saatamme huomata ajautuvamme usein samankaltaisina toistuviin tilanteisiin elämässämme tai löytävämme itsemme toistuvasti itsellemme haitallisista ihmissuhteista jne. Tunnelukkojemme vaikutuksesta luomme aikuisuudessa pitkälti samankaltaiset olot, mistä lapsuudessamme kärsimme.. Esim. jos olemme kokeneet perheväkivaltaa, saatamme aikuisena jäädä roikkumaan haitallisiin ihmissuhteisiin.

Tunteemme lukkiutuvat usein siksi, että niihin liittyy vahvasti vahingollisen häpeän tunteita. Häpeä tuottaa paljastumisen pelkoa, riittämättömyyttä, kelpaamattomuutta, epäonnistumista, huonommuutta ja viallisuutta. Tunnelukkojen aiheuttaman häpeän sisällä elävä ihminen ei kykene näkemään häpeäänsä, vaan samaistumme siihen. Tunnelukot vaikuttavat monella tapaa, joista kaikkea emme edes tunnista niiden aiheuttamiksi.

Vaikka tiedostaisimmekin muutoksen tarpeellisuuden, tunnelukot jarruttavat ja estävät pysyvän muutoksen aikaansaamisessa. Käytöksemme ja toimintamme on kirjaimellisesti lukittu vanhaan toimintatapaan. Tunnelukkojen murtaminen edellyttää lukkojen tunnistamista, sen jälkeen lukon toimintamekanismin avaamista niin monta kertaa, kunnes kyseinen lukko lakkaa vaikuttamasta käyttäytymiseemme.

Tuomalla valoon omat tunnelukkomme ja taustalla vaikuttavan häpeän alamme voimaan paremmin. Työstämällä omaa elämää kahlitsevia tunnelukkojamme pystymme helpommin tekemään tarvittavia muutoksia elämässämme. Pysyvä muutos on mahdollinen vasta kun olemme havainneet, tunnistaneet, tiedostaneet omat lukkomme ja työstäneet sen aiheuttamat häpeän ilmentymät.

Kurssiilmo

Voit ilmoittautua valmennukseen tällä lomakkeella.

Kiitos, olet nyt ilmoittautunut kurssille!

Pia Ekström

mielellesi.fi
 • Skeematerapeutti

 • Kognitiivinen lyhytterapeutti

 • Neuropsykiatrinen valmentaja

 • Tietoisuus- ja läsnäolo-ohjaaja

 • NLP kouluttaja

Ilmoittaudu tai kysy lisää

040 849 2501

pia@mielellesi.fi

pia4.jpg

Sari Pärssinen

voimauttavatprojektit.fi

 • Skeematerapeutti

 • Kognitiivinen lyhytterapeutti

 • Mindfulness ohjaaja

 • Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja

 • Eroseminaariohjaaja

Ilmoittaudu tai kysy lisää

044 975 8545

voimauttavatprojektit@gmail.com

Näyttökuva 2021-2-26 kello 19.46.08.pn
bottom of page